Oops! Dit is fout.

De begeleider betrekt Mathias niet bij het opstellen van de doelstellingen. Hij moet dit echter wel doen!

Dit heet recht op participatie.

Volgend fragment